facebook

4 mei

Op 4 mei wordt op de begraafplaats van Terwolde, volgens traditie, een stille omloop door het Oranje Comité georganiseerd, zo ook 4 mei 2020

 

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de bevrijding heeft plaatsgevonden, wij willen daarom een aantal extra zaken gaan toevoegen aan de huidige rondgang over de begraafplaats.

Meer hierover volgt nog, echter hieronder al wel de beschrijving van wat er die avond gaat gebeuren op de begraafplaats.

De stille omloop wordt begonnen met het leggen van een krans bij de ingang van de begraafplaats.
Daarna volgt een rondgang langs meerdere graven. De rondgang wordt begeleid door een muzikant van Ons Genoegen. Wanneer er wordt getrommeld, wordt er gelopen. Zodra de trommel stopt wordt er stil gestaan bij een graf(graven) waarop witte rozen op het graf worden neergelegd.
Aan het eind van de rondgang is iedereen aangekomen bij de graven van de gevallen militairen welke boven Terwolde zijn neergeschoten. Bij deze graven worden rozen neergelegd en dan volgt de twee minuten stilte welke om 20.00 uur ingaan.
Na de twee minuten stilte wordt er door de muzikant van Ons Genoegen op de trompet een stuk gespeeld.

Net als alle jaren, hebben de leerlingen van groep 8 van OBS De Bongerd geholpen met het leggen van de krans en de bloemen bij de graven.

Na het officieele gedeelte zal Ons Genoegen een drietal volsliederen spelen, daarna is een iedere vrij om te gaan.
Er worden daarna nog een aantal nummers gespeeld om wie wil nog even te blijven luisteren.

Tijdens de 4 mei herdenking waren er de laatste jaren oud gedienden die bij de herdenking aanwezig waren. Deze heren hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog namens Canada in Terwolde gediend. De oud gedienden hebben in de omgeving van Terwolde gestreden tegen de vijand om ervoor te zorgen dat Terwolde weer bevrijd werdt.

Nadat de leerlingen van de Bongerd zijn weggelopen bij de graven mag een ieder die heeft deelgenomen aan de omloop langs de graven lopen en daarbij stil staan.
De stille omloop wordt jaarlijks goed gevolgd door een groeiende groep toehoorders. Het is een fijne ontwikkeling dat de groeiende groep uit steeds meer jeugd bestaat.